Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Rok szkolny 2023/2024

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom zgodnie z rozporządzeniem MEN  z  dnia 9 sierpnia 2017 r. w  sprawie  zasad  organizacji i udzielania  i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017 r. poz. 1591 z poź. zm.)

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW:

Imię i nazwiskoGodziny pracyGodziny konsultacji
logopeda
mgr Gertruda Stryjecka-Łata
środa 12.00 – 14.00
czwartek 12.30 – 14.30
piątek 08:00 – 14:00
poniedziałek
15:00 – 16:00
psycholog
mgr Dagmara Barańska-Mucha
wtorek       11:30  – 15:00
środa          09:00 – 12:00
piątek         09:00 – 12:30
wtorek      
15:00 – 16:00
pedagog specjalny
mgr Anna Zawiślak
poniedziałek        07:00 – 12:00
środa     7.15 – 12.15
poniedziałek, wtorek
15:00 – 15:30

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 w Lublinie
ul. Magnoliowa 8, 20 – 143 Lublin
tel. 81 747 35 26, 509 731 851
Link do strony: https://zp1.lublin.eu/


Zakres współpracy z ww. poradnią w roku szkolnym 2022/20223
– diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna na terenie poradni;
– obserwacja dzieci na terenie przedszkola podczas zajęć w grupie;
– zajęcia psychoedukacyjne w przedszkolu;
– punkty konsultacyjne na terenie przedszkola;
– prelekcje dla rodziców;
– sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
– szkolenia dla nauczycie
li