Innowacje pedagogiczne

Innowacje programowo-metodyczno-organizacyjne:

1. Motoryczny przedszkolak" - autor: Anna Sus; realizacja w grupie II.