Innowacje pedagogiczne

Innowacje programowo-metodyczno-organizacyjne:

1. Z książką poznaję świat - wychowanie przez czytanie" - autorki: Anna Sławecka, Justyna Gawryl,      
     realizacja w grupie V.
2.  "Kreatywny przedszkolak - praca z dziećmi w wieku przedszkolnym oparta o pedagogikę F. Froebla" - autorki:
     Dorota Majewska, Liliana Sawicka; realizacja w oddziale I.