KADRA PRZEDSZKOLA

Dyrektor
mgr Majewska Dorota – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor
mgr Edyta Ruszniak – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele

mgr Dobieżyńska Inga – j. angielski, nauczyciel mianowany
e-mail: idobiezynska@p59.lublin.eu

mgr Gawryl Justyna – nauczyciel dyplomowany
e-mail: jgawryl@p59.lublin.eu

mgr Król Anna – nauczyciel początkujący realizujący awans na nauczyciela mianowanego
e-mail: akrol@p59.lublin.eu

mgr Kula Aldona – nauczyciel dyplomowany
e-mail: akula@p59.lublin.eu

mgr Łaszczewska – Obroślak Katarzyna – nauczyciel mianowany
e-mail: klaszczewska@p59.lublin.eu

mgr Misztal Dorota – nauczyciel dyplomowany
e-mail: dmisztal@p59.lublin.eu

mgr Niezbecka Renata – religia, nauczyciel początkujący
e-mail: rniezbecka@p59.lublin.eu

mgr Rachwał Anna – nauczyciel dyplomowany
e-mail: arachwal@p59.lublin.eu

mgr Rożek-Marciniak Monika – logopeda, nauczyciel początkujący
e-mail: mrozek@p59.lublin.eu

mgr Sitnik Aneta – nauczyciel dyplomowany
e-mail: asitnik@p59.lublin.eu

mgr Sławecka Anna – nauczyciel dyplomowany
e-mail: aslawecka@p59.lublin.eu

mgr Styczyńska Ilona – psycholog
e-mail: istyczynska@p59.lublin.eu

mgr Sus Anna – nauczyciel początkujący realizujący awans na nauczyciela mianowanego
e-mail: asus@p59.lublin.eu

mgr Świeca Małgorzata – zaj. umuzykalniające, nauczyciel początkujący
e-mail: mswieca@p59.lublin.eu

mgr Wrótniak Katarzyna – nauczyciel dyplomowany
e-mail: kwrotniak@p59.lublin.eu

mgr Zawadzka Anna – gim. ogólnorozwojowa, nauczyciel mianowany
e-mail: azawadzka@p59.lublin.eu

mgr Zawiślak Anna – nauczyciel, pedagog specjalny
annazawislak@p59.lublin.eu

Pracownicy niepedagogiczni:

  • pomoc nauczyciela – 2 osoby
  • starsza woźna – 7 osób
  • pomoc administracyjna – 1 osoba
  • intendent – 1 osoba
  • pracownicy kuchni – 4 osoby
  • konserwator – 1 osoba
  • robotnik gospodarczy – 1 osoba