KADRA PRZEDSZKOLA

Dyrektor
mgr Majewska Dorota – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor
mgr Edyta Ruszniak – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele

mgr Dobieżyńska Inga – j. angielski, nauczyciel mianowany; konsultacje: poniedziałek w godz. 14.15 – 14.45 e-mail: inga.dobiezynska@p59.lublin.eu

mgr Gawryl Justyna – nauczyciel dyplomowany; konsultacje: piątek w godz. 10.30 – 11.00, 15.30 – 16.00
e-mail: justyna.gawryl@p59.lublin.eu

mgr Król Anna – nauczyciel początkujący realizujący awans na stopień nauczyciela mianowanego; konsultacje: poniedziałek w godz. 16.00 – 16.30, wtorek w godz. 9.00 – 9.30
e-mail: anna.krol@p59.lublin.eu

mgr Kula Aldona – nauczyciel dyplomowany; konsultacje: poniedziałek w godz. 15:30 – 16:00, środa w godz. 11.00 – 11.30 e-mail: aldona.kula@p59.lublin.eu

mgr Łaszczewska – Obroślak Katarzyna – nauczyciel mianowany; konsultacje: środa w godz. 15:30 – 16:00, piątek w godz. 12:00-12:30
e-mail: katarzyna.laszczewska-obroslak@p59.lublin.eu

mgr Misztal Dorota – nauczyciel dyplomowany; konsultacje: wtorek w godz. 15.00 – 15.30, czwartek w godz. 13.30 – 14.00
e-mail: dorota.misztal@p59.lublin.eu

mgr Niezbecka Renata – religia, nauczyciel początkujący; konsultacje: wtorek w godz. 8:15 – 8:45
e-mail: renata.niezbecka@p59.lublin.eu

mgr Rachwał Anna – nauczyciel dyplomowany; konsultacje: poniedziałek w godz. 13.15 – 13.45, środa w godz. 15.00 – 15.30
e-mail: anna.rachwal@p59.lublin.eu

mgr Stryjecka-Łata Gertruda – logopeda, nauczyciel początkujący; konsultacje: piątek w godz. 13.00 – 14.00
e-mail: gertruda.stryjecka-lata@p59.lublin.eu

mgr Sitnik Aneta – nauczyciel dyplomowany; konsultacje: poniedziałek w godz. 12.45 – 13.15, czwartek w godz. 13.00 – 13.30
e-mail: aneta.sitnik@p59.lublin.eu

mgr Sławecka Anna – nauczyciel dyplomowany; konsultacje: wtorek w godz. 16:30 – 17:00, czwartek w godz. 10:00 – 10:30
e-mail: anna.slawecka@p59.lublin.eu

mgr Barańska-Mucha Dagmara – psycholog; nauczyciel początkujący: konsultacje: poniedziałek w godz. 15:00 – 16:00
e-mail: dagmara.baranska-mucha@p59.lublin.eu

mgr Sus Anna – nauczyciel mianowany; konsultacje: poniedziałek w godz. 16.00 – 16.30, wtorek w godz. 12:45 – 13:15
e-mail: anna.sus@p59.lublin.eu

mgr Świeca Małgorzata – zaj. umuzykalniające, nauczyciel początkujący realizujący awans na nauczyciela mianowanego; konsultacje: czwartek w godz. 14:30 – 15:00
e-mail: malgorzata.swieca@p59.lublin.eu

mgr Wrótniak Katarzyna – nauczyciel dyplomowany; konsultacje: poniedziałek w godz. 12.30 – 13.00, czwartek w godz. 16.00 – 16.30
e-mail: katarzyna.wrotniak@p59.lublin.eu

mgr Zawadzka Anna – gim. ogólnorozwojowa, nauczyciel mianowany; konsultacje: poniedziałek w godz. 8:15 – 8:45
e-mail: anna.zawadzka@p59.lublin.eu

mgr Zawiślak Anna – nauczyciel początkujący realizujący awans na nauczyciela mianowanego, pedagog specjalny; konsultacje: poniedziałek w godz. 12.00 – 12.30, wtorek w godz. 15.00 – 15.30
anna.zawislak@p59.lublin.eu

Pracownicy niepedagogiczni:

  • pomoc nauczyciela – 2 osoby
  • starsza woźna – 7 osób
  • pomoc administracyjna – 1 osoba
  • intendent – 1 osoba
  • pracownicy kuchni – 4 osoby
  • konserwator – 1 osoba
  • robotnik – 1 osoba