Opłaty

Informacja o zmianach w opłatach za przedszkole:

1) od 1 września 2022 r. uległa zmianie stawka żywieniowa z 7,50 zł na 8,00 zł;

2) zgodnie z uchwałą nr 1273/XLII/2022 Rady Miasta Lublin od dnia 1 października 2022 roku zmianie ulega wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z 1,00 zł na 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.

Rozliczenie opłat za dany miesiąc będziemy zamieszczać na stronie internetowej przedszkola z podziałem na grupy wiekowe.

Ujemne kwoty oznaczają nadpłatę.

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat do 10 – go każdego miesiąca