Oferta edukacyjna

Rok szkolny 2022/2023

Nasze przedszkole ma bogata ofertę edukacyjną:

 • zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola /zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania, matematyczne, umuzykalniające, przyrodnicze, plastyczno-konstrukcyjne, zabawy badawcze, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy w terenie/;

We wszystkich grupach jest prowadzona bezpłatna nauka języka angielskiego.

 • wycieczki;
 • warsztaty edukacyjne prowadzone w przedszkolu i poza nim;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • wyjazdy do teatru, kina;
 • teatrzyki na terenie przedszkola;
 • uroczystości przedszkolne;
 • zajęcia prowadzone przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • konkursy i przeglądy, turnieje  organizowane przez nasza placówkę;
 • imprezy integracyjne z udziałem rodziców;
 • zajęcia dodatkowe.