O przedszkolu

NIECO HISTORII …

Placówka istnieje od 06.10.1981 r. Do 31.08.1994 r. organem prowadzącym przedszkole były Zakłady Metalurgiczne „Ursus”, następnie przejęła go Rada Miejska w Lublinie (obecnie  –  Gmina Lublin). Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 • Od 06.10.1981 r. do 31.08.2017 r. funkcję dyrektora pełniła mgr Wiesława Zając.
 • Od 01.09.2017 r. dyrektorem jest mgr Dorota Majewska.
 • Od 2002 roku do 28.12.2022 r. funkcję wicedyrektora pełniła mgr Liliana Sawicka.
 • Od 01.01.2023 r. funkcję wicedyrektora pełni mgr Edyta Ruszniak.

ORGANIZACJA PLACÓWKI

 • Przedszkole zlokalizowane jest w dzielnicy Kalinowszczyzna przy ul. Niepodległości 12a. Mieści się w budynku jednopiętrowym, otoczonym ogrodem, w którym znajduje się atrakcyjny plac zabaw.
 • Pomieszczenia spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa, komfortu i estetyki. Sale zajęć wyposażone są w ciekawe kąciki zainteresowań, które stanowią źródło inspiracji dzieci do twórczych działań i zabaw.
 • Przedszkole jest czynne w godz. 06:00 – 17:00.
 • Ilość oddziałów:  7, ilość dzieci: 165.

Placówka cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności – liczba kandydatów co roku znacznie przewyższa liczbę miejsc.

Ramowy rozkład dnia:
06:00 –  08:00 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne
08:00 – 08:15 – zabawy ruchowe
08:15 – 08:30 – przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe
08:30 – 09:00 – śniadanie
09:00 – 10:00 –  zajęcia dydaktyczne wynikające z planowania miesięcznego
10:00 – 10:30 – zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci
10:30 – 11:45  –  spacery, gry i zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali
11:45 – 12:00 – przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne
12:00 – 12:30 – obiad
              grupa I
12:30 – 14:30 –  przygotowanie do leżakowania i leżakowanie
14:30 – 14:45 – czynności samoobsługowe i  higieniczne
14:45 – 15:00 –  podwieczorek
15:00 – 15:30 – gry i zabawy dydaktyczne z cała grupą, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
15:30 – 16:00 – zabawy  swobodne, rozchodzenie się dzieci
  gr. II, III, IV, V, VI, VII
12:30 – 12:45 – czynności samoobsługowe, relaksacja
12:45 – 13:45 – gry i zabawy dydaktyczne z całą grupą
13:45 – 14:00 – przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe  i higieniczne
14:00 – 14:15 –  podwieczorek
14:15 – 15:00 – zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
15:00 – 17:00 – zabawy  swobodne, rozchodzenie się dzieci

Zajęcia bezpłatne (język angielski, religia, gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika)  realizowane są zgodnie z organizacją pracy w poszczególnych oddziałach.

           Jesteśmy dumni:

 • ze wspierania wielokierunkowej aktywności dziecka w klimacie akceptacji i bezpieczeństwa;
 • z wysokich wyników nauczania, osiągnięć dzieci, w tym z sukcesów w skali miasta;
 • z kreatywnej, twórczej kadry pedagogicznej, która opracowuje i wdraża programy nauczania, innowacje pedagogiczne oraz uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego i upowszechnia swoją wiedzę i umiejętności;
 • z bogatej oferty zajęć dodatkowych;
 • z systemu opieki nad dziećmi uzdolnionymi oraz wymagającymi wsparcia w niwelowaniu deficytów rozwojowych;
 • z partnerskiej współpracy z rodzicami;
 • z aktywnej współpracy ze środowiskiem;
 • z bogatego życia kulturalnego.