Przedszkolny zestaw programów nauczania

Rok szkolny 2022/2023

  1. „Nasze przedszkole”program edukacyjny przedszkola wspomagający rozwój aktywności dziecka, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska:  MAC EDUKACJA
  2. „Dar zabawy” – program wychowania przedszkolnego, Barbara Bilewicz-Kuźnia, Zakład Pomocy Szkole Sp. z o.o., – realizacja w oddziałach I, II, III
  3. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli English Play Box 1-3
  4. Program zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym
  5. Program zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej Przedszkola nr 59 w Lublinie
  6. „Kochamy dobrego Boga. Wprowadzenie w życie religijne”-program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym /AZ-0-01/10/
  7. „Muzyka, Taniec, Ruch -zabawy rytmiczno – ruchowe”- program zajęć umuzykalniających. Autorki: Nauczycielki PM Nr 140