Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

SKŁAD RADY RODZICÓW

oddział I
1. Pani Rozalia Hofman- przewodnicząca
2. Pani Beata Ogorzałek
3. Pan Mariusz Majewski

oddział II
1. Pani Olga Zapalska – przewodnicząca
2. Pani Agnieszka Luszawska
3. Pani Justyna Nawrot

oddział III
1. Pani Sylwia Maciejczyk – przewodnicząca
2. Pani Patrycja Gawidziel
3. Pani Aleksandra Mazur-Malinowska

oddział IV
1. Pani Karolina Dudak – przewodnicząca
2. Pani Małgorzata Chmielewska
3. Pani Aleksandra Zawiślak

oddział V
1. Pani Katarzyna Toruń – przewodnicząca
2. Pan Kamil Luszawski
3. Pani Agnieszka Piotrowicz

oddział VI
1. Pani Eliza Kot – przewodnicząca
2. Pani Agnieszka Kozicka
3. Pani Małgorzata Chmielewska

oddział VII
1. Pani Ilona Kowalczyk – przewodnicząca
2. Pani Katarzyna Staszewska – Kula
3. Pani Justyna Martyna