Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023

SKŁAD RADY RODZICÓW

oddział I
1. Pani Nadia Sola – Sałamacha- przewodnicząca
2. Pani Justyna Nawrot
3. Pani Aneta Protaś

oddział II
1. Pani Sylwia Maciejczyk – przewodnicząca
2. Pani Patrycja Gawidziel
3. Pani Aleksandra Mazur – Malinowska

oddział III
1. Pani Katarzyna Toruń – przewodnicząca
2. Pani Magdalena Grubka
3. Pani Iwona Zaręba

oddział IV
1. Pani Aleksandra Czyżewska – przewodnicząca
2. Pani Anna Bekiesza
3. Pani Anna Ejnik

oddział V
1. Pani Aneta Cienkiera – przewodnicząca
2. Pani Urszula Gaca
3. Pani Izabela Starosta -Gdula

oddział VI
1. Pan Dariusz Kowalczyk – przewodniczący
2. Pani Justyna Martyna
3. Pani Elżbieta Poleszak
4. Pani Elżbieta Strawczyńska

oddział VII
1. Pani Karolina Dudak – przewodnicząca
2. Pani Renata Michalec
3. Pan Kamil Żelazek