Grupa II

Nasza sala

My, czterolatki z oddziału drugiego,
uczymy się samodzielności
i jesteśmy dumni z tego.

ROK SZKOLNY 2023/2024


Życzymy, aby przedszkole sprostało oczekiwaniom DZIECI I ICH RODZICÓW, a czas w nim spędzony był dla dzieci źródłem inspirujących doświadczeń, nauki poprzez zabawę oraz budowania przyjaznych relacji.

KADRA
mgr Anna Sus – nauczyciel
mgr Katarzyna Wrótniak – nauczyciel
Pani Dorotka – starsza woźna

Nauczyciele zajęć dodatkowych:
mgr Renata Niezbecka – religia
mgr Inga Dobieżyńska – język angielski
mgr Anna Zawadzka – gimnastyka ogólnorozwojowa
mgr Małgorzata Świeca – rytmika

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zakup ręczników papierowych.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY 2024

Tematyka kompleksowa

 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 2. Muzyka wokół nas.
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
 4. Projekt Zawody

Fizyczny rozwój dziecka

 1. Rozwijanie sprawności fizycznej
 2. Rozwijanie sprawności manualnej
 3. Kształtowanie prawidłowej postawy, rozwijanie sprawności ruchowej
 4. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej

Emocjonalny – społeczny rozwój dziecka

 1. Poznawanie wybranych wartości (prawdomówność), rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 2. Wyrabianie empatii, zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym
 3. Rozwijanie umiejętności współpracy
 4. Zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej
 5. Doskonalenie umiejętności pracy – indywidualnej, w parach i w grupach
 6. Kształtowanie zdolności prezentowania się na forum grupy

Poznawczy rozwój dziecka

 1.  Uczestniczenie w zabawach badawczych, poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim kontakcie z nimi
 2. Rozwijanie umiejętności argumentowania swojego wyboru
 3. Rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu
 4. Organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia
 5. Rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań, wypowiadanie się na temat obrazka
 6. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu, układanie obrazków według kolejności zdarzeń
 7. Dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego, poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
 8. Zaznajomienie ze środkami transportu
 9. Budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów oraz z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu
 10. Poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci – poznanie nowej techniki
 11. Rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych, rozwijanie postawy badawczej
 12. Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach, układanie kompozycji z figur geometrycznych
 13. Rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej, liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 14. Poznanie melodii i tekstu nowej piosenki, rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały
 15. Zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów, pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej
 16. Odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych
 17. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych
 18. Zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka

Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczno- technicznym „ Sportowy rekwizyt”.

Serdecznie zapraszamy!

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań sportem.
 • Rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych oraz poszukiwania inspiracji twórczej wspólnie z rodzicami lub innymi członkami rodziny.
 • Rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczno – techniczną.

Regulamin:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej nawiązującej do tematu zawartego w tytule.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci wraz z rodzicami lub innymi członkami rodziny z naszego przedszkola.
 • Na konkurs może  zostać zgłoszonych maksymalnie 3 prace z każdej grupy.
 • Rekwizyt może być wykonany z dowolnych materiałów.
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę z informacją: imię, nazwisko, wiek i grupa dziecka, załącznik nr 1 –  OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)..
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na ich publikację, przetwarzanie danych osobowych dzieci w celach związanych z organizacją konkursu.
 • Prace zgłoszone na konkurs będą wyeksponowane w holu Przedszkola nr 59 w Lublinie. Zdjęcia prac z nazwiskami autorów zostaną zamieszczone na stronie przedszkola oraz na profilu facebookowym.

Kryterium oceny:

 • walory artystyczne
 • ciekawa interpretacja proponowanej tematyki

Termin:

 • Prace należy dostarczyć do 30.11.2023 r. do nauczyciela grupy do której dziecko uczęszcza.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na holu oraz na stronie internetowej naszego przedszkola 11.12..2023r.

Ocena i nagrody:

 • Do przyznania nagród uprawnione jest Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 • Prace oceniane będą w podziale na grupy wiekowe: 3- 4 latki oraz 5- 6 latki.
 • Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia w każdej grupie wiekowej.
 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie oraz życzymy twórczych inspiracji do wykonania  prac.

Koordynatorzy konkursu: Anna Rachwał, Aneta Sitnik, Anna Zawiślak

17.11

Dziś śpiewaliśmy piosenkę o deszczu, wyklejaliśmy bibułą chmury, malowaliśmy farbą ulewę i drobny deszczyk – kapuśniaczek 🙂

15.11

Nasz jesienny spacer

13.11

Przygotowaliśmy w ogrodzie przedszkolnym domek dla jeża, by w spokoju mógł przetrwać zimę.

10.11

Odśpiewaniem hymnu państwowego uczciliśmy Święto Niepodległości.

09.11

Oglądaliśmy spektakl w Centrum Kongresowym pt. „Baśń tysiąca i jednej nocy”.

07.11

Tak bawiliśmy się rytmami 🙂

06.11

Dzień Postaci z Bajek Dzisiaj czekało nas mnóstwo zadań, odgadywaliśmy bohaterów znanych bajek, przygotowaliśmy Czerwonego Kapturka i nawet odbyło się łowienie Złotej Rybki.

Pilnie pracujemy 🙂

Warsztaty o higienie jamy ustnej.

18.10

Dzięki historyjce obrazkowej dowiedzieliśmy się skąd się bierze chleb. Następnie z masy solnej wykonaliśmy różne rodzaje pieczywa.

11.10

Poznaliśmy przygody jeżyka Kolczatka. Dowiedzieliśmy się czym odżywiają się jeze i jak przygotowują się do zimy.

Nasze plastelinowe marchewki.

05.10

Odwiedzamy stragany z warzywami.

25.09

Zbieramy borowiki i kurki, muchomory omijamy z daleka 🙂

06.09

Opracowujemy kodeks przedszkolaka

Wyklejamy słoneczniki

Rok szkolny 2022/2023

23.06.2023 r.

W dniu dzisiejszym odbyła się audycja muzyczna „Hawaje”. Dzieci poznały zwyczaje, kulturę hawajską a także instrumenty: bongosy i ukulele.

14.06.2023 r

„Naszym Kochanym Rodzicom” składamy serdeczne życzenia, moc uścisków i marzeń spełnienia.

14.06.2023 r.

Lubelskie Dni Seniora. Nasza wystawa prac plastycznych, oraz spacer po ulicach osiedla a wszystko po to, aby pokazać naszym Seniorom, że pamiętamy o nich i dziękujemy za ich obecność.

06.06.2023 r.

Dzień Dziecka – nasze zabawy i zawody. Dzień bardzo wesoły i radosny.

26.05.2023

W świecie rycerzy i księżniczek 🙂

17.05.2023 r.

„Zielono mi – wiosenne spotkania z płazami” – warsztaty kulinarne. W ramach warsztatów obserwowaliśmy rzekotkę australijską oraz dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek z życia tych płazów: kumkają tylko samce, żabki skaczą a ropuch chodzą. Wykonaliśmy również „żabola” z bułki.

21.04.2023 r.

Po zajęciach dotyczących ochrony przyrody, segregacji śmieci wiemy już jak dbać o naszą planetę. Wzięliśmy udział w V edycji „Sprzątanie dla Polski”.

20.04.2023 r.

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

19.04.2023 r.

Dzisiaj odbyły się warsztaty z wykorzystaniem długopisów i drukarki 3D. Zajęcia prowadziła mama Stasia naszego kolegi z grupy I pani Magdalena. Poznaliśmy możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii. Powstały niezwykłe i bardzo ciekawe rzeczy.

14.04.2023 r.

„Co wykluło się z tych jajek” – nasze zabawy z darami Froebla.

12.04.2023r.

Teatrzyk „Pinokio” – kolejna odsłona „Czerwona kapturek”. Bajka bardzo nam się podobała. Mieliśmy możliwość wcielić się w role głównych bohaterów. Przekonaliśmy się, że to ciekawa ale trudna praca.

03.04.2023r.

„Pisanki – kraszanki” dzisiaj na zajęciach gościliśmy naszych bliskich. wspólnie wykonywaliśmy ozdoby wielkanocne.

31.03.2023 r. odbył się wewnątrzprzedszkolny konkurs recytatorski „Poeci dzieciom – wiersze z morałem”. Z naszej grupy recytowali wiersz: Asia, Dominik, Martynka oraz Antoś. Gratulujemy występu przed dużą publicznością 🙂

29.03.2023r.

Pani Asia Pyza z okazji zbliżających się świąt, odwiedziła nas z Karolem – to królik miniaturka, bardzo przyjazny i ciekawski. Nauczyła nas jak szybko zrobić babeczki, pyszne i kolorowe.

21.03.2023r.

Witamy wiosnę w progach naszej sali.

24.03.2023 r.

W dniu dzisiejszym w naszym przedszkolu odbyła się audycja muzyczna pt. „Dźwięki lasu – Słowianie witają wiosnę” – Fantastyczne animacje. Dzieci wsłuchały się w brzmienie fletu i okaryny. Poznały także wiosenne zwyczaje Słowian oraz pobawiły się z niedźwiedziem.

15.03.2023r.

Szukamy wiosny – nasz spacer po osiedlu.

14.03.2023r.

Historia Czerwonego Tulipana nauczyła nas jak dbać o rośliny i co jest im potrzebne do życia.

06.03.2023r.

Wiejskie podwórko i jego mieszkańcy. Po zajęciach wykonaliśmy własne projekty płotów i zagród.

03.03.2023r.

Dzisiaj odbyły się warsztaty z prehistorii. Dzieci poznały życie człowieka w epoce kamienia oraz sposoby pozyskiwania ognia.

22.02.2023r.

„Dźwięki lasu zimowego- Historie Eskimosów”- audycja muzyczna,

14.02.2023r.

Sto lat dla Babci i Dziadka

13.02.2023r.

„Walentynki” – wszystkim serduszka przesyłamy.

09.02.2023r.

Zajęcia z Paniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.

07.02.2023r.

Nasza planeta Ziemia – dzisiaj rozmawialiśmy o Kosmosie i naszej planecie.

02.02.2023r.

Nasze zimowe prace.

01.02.2023r.

Dziś w przedszkolu wielki bal.

24.01.2023r.

Zima, zima biała ile radości nam dzieciom sprawia. Jednak dla ptaków może być kłopotem. Dzisiaj dowiedzieliśmy się jak im pomagać w tym ciężkim momencie dla nich.

20.01.2023r.

18.01.2023r.

Zabawy z „wężowym liczeniem”.

11.01.2023r.

Planetarium w naszym przedszkolu.

09.01.2023r.

Dzisiaj poznaliśmy „Przygody psa Norka”. Dowiedzieliśmy się jak dbać zwierzęta, aby były szczęśliwe.

19.12.2022 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie z Fundacją Wiewiórki Julii nt. tego jak wygląda brudny ząb i co należy wtedy z nim zrobić.

13.12.2022r.

„Jak dwie polne myszki do zimy się szykowały” – zajęcia otwarte dla rodziców.

06.12.2022 r.

Wizyta Świętego Mikołaja.

02.12.2022r.

W oczekiwaniu na Mikołaja dzisiaj ubieraliśmy choinkę.

28.11.2022r.

W dniu dzisiejszym odbyło się trzecie spotkanie Fundacji Wiewiórki Julii z naszymi przedszkolakami. Pani Emilia opowiadała nam o budowie jamy ustnej.

25.11.2022r.

Wszystkim Misiom życzymy 100 lat!

22.11.2022r.

„Jesienne przedstawienie” – dzisiaj zamieniliśmy się w aktorów. Przedstawienie oglądali nasi Rodzice.

18.11.2022r.

„Bajkowy pokaz mody” – dzisiaj w naszym przedszkolu pojawiły się bajkowe postaci: Elzy, Kopciuszki, Kot w butach, Masza a nawet Pirat. Nie zabrakło Wróżki, Spider-Mana, Halka, Batmana i Baranka Shaun. Dzieciom gratulujemy występów a Rodzicom pomysłów w przygotowywaniu strojów.

17.11.2022r.

„Quiz wiedzy o bajkach” – o bajkach wszystko wiemy, wszystkie zagadki odgadniemy.

10.11.2022r.

„Szkoła do hymnu” – udział w akcji w dniu 10.11.godz.11:11. Świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

07.11.2022r.

Nasz poobiedni relaks z książką.

08.11.2022r.

„Przygody wesołego Psiuńcia” w wykonaniu Objazdowego Teatru Lalek PINOKIO – bajka, którą dzisiaj oglądaliśmy bardzo nam się podobała.

08.11.2022r.

Dobre rady Misia Poli” – pod takim tytułem odbyło się spotkanie z policjantem i policjantką z II Komisariatu w Lublinie. Spotkanie było bardzo ciekawe. Dowiedzieliśmy się o zagrożeniach na ulicy i o tym jak postępować aby być bezpiecznym.

03.11.2022r

Swobodne zabawy z kredą.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że nasze przedszkole zostało zgłoszone przez rodziców dzieci do nagrody Przedszkole Roku w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym, który w województwie lubelskim jest prowadzony przez „Kurier Lubelski”.

Ponadto nominację do tytułu Nauczyciel Roku otrzymała nauczycielka Anna Sus.

Głosowanie w plebiscycie: 25 października – 23 listopada 2022 r.

Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.kurierlubelski.pl/nauczyciel

www.kurierlubelski.pl/przedszkole-roku

W związku z powyższym bardzo prosimy o głosowanie w plebiscycie.

Z góry dziękujemy

24.10.2022r.

Nasze zabawy z Darami Froebla pomagają nam uczyć się współpracy w zespole. Dzisiejsze nasze prace w połączeniu z materiałami przyrodniczymi.

19.10.2022r.

Spotkanie z Panią Anią z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Filia nr 16. Pani Ania poprowadziła Warsztaty Edukacyjne pt. „Jeże w literaturze dziecięcej”.

19.10.2022r.

Dzisiejszy dzień był bardzo ciekawy. Naszą grupę odwiedziła „Wiewiórka Julka”, która pokazała nam jak ważna jest higiena jamy ustnej i zębów.

18.10.2022r.

Słonko pięknie świeci więc korzystamy z tego w pełni. Wiemy, że spacery i zabawy na powietrzu to samo zdrowie.

12.10.2022 r.

Dzieci zrobiły sok z przyniesionych z domu owoców i warzyw (jabłka, gruszki i marchewki). Wiedzą, że sok naturalny to samo zdrowie, znają zalety i walory smakowe warzyw i owoców. Po skończonej pracy nadszedł czas na degustację. Sok wszystkim bardzo smakował, przygotowany był bowiem bez dodatku cukru i bez konserwantów. Po prostu pycha!

07.10.2022r.

Dzisiaj wykonaliśmy „Strażników Czystości” z różnych materiałów. Zainspirowała nas do tego książka K. Biegańskiej pt: „W Robaczkowie”.

05.10.2022r.

Muchomor – piękny grzyb; czerwony w kropki białe. Musimy go omijać z daleka ponieważ jest trujący.

Wrzesień obfitował w spotkania z ciekawymi ludźmi. Pan Paweł z EDUKIDO gościł u nas i pokazał nam ciekawe zabawy klockami. Edukido wspierają nasz rozwój i pomagają zdobywać nam kompetencje, które wykorzystamy podczas pobytu w przedszkolu.

28.09.2022 r.

Nasze przedszkolaki poznały bajkopisarza pana Roberta Kuśtę . Autor przeczytał dzieciom kilka swoich bajek, min.: „Przyjaciele”, „Łaciata krowa”, „Zielone Muchomory”, „Pan Antoni” oraz „Zaczarowaną żabę” – pierwsza książkę napisaną przez pana Roberta. Dzieci bardzo żywo reagowały na humor zawarty w bajkach, potrafiły trafnie wytłumaczyć morał.

Mali plastycy. Nasza wystawa zainspirowana utworem J. Brzechwy „Zwierzęta”.

26 – 30.09.2022r.

Codziennie uczymy się przez zabawę.

19.09.2022r.

„Mali Patrioci”

13.09.2022r.

Dzięki „Zdrowuszcze i Niezdrówkowi” poznaliśmy zdrowe i niezdrowe produkty. Wiemy już, jak się odżywiać zdrowo.

Rok szkolny 2021/2022

20.06.2022

W dniu dzisiejszym nasze przedszkole odwiedził Teatr Lalek Pinokio z przedstawieniem pt. „Kruszynka”.

03.06.22r. 
Dzisiaj kolejna niespodzianka dla nas - Dzień Dziecka dalej trwa. Nasze zabawy z Animatorką Żabką. Było super. 

Zabawy z chustą bardzo lubimy.
02.06.22 r. 
Dzisiaj u nas wielkie święto "Dzień Mamy i Taty". Naszym Kochanym Rodzicom życzymy dużo zdrowia i radości. 
24.05.22r.
Dzisiaj odwiedził nas Iluzjonista Maciej. Pokazał nam sztuczki. Było bardzo wesoło i ciekawie.
Wszystkim Rodzicom życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz takich pisanek.
29.04.22r. 
"Słodko i bezpiecznie" - warsztaty kulinarne. Dzisiaj odwiedził nas Królik Karol i robiliśmy truskawkowy napój. 
05.04.22r.
Zielony kącik w naszej sali. Dzisiaj sadziliśmy i sialiśmy rośliny. Zobaczymy co z tego wyrośnie.
21.03.22r.
Witamy wiosnę.
18.03.22r.
"Lot w kosmos" - seans w PLANETARIUM. 
Dzisiaj podróżowaliśmy po planetach układu słonecznego. Lecieliśmy wielką rakietą i oglądaliśmy wszechświat.

10.03.22r.
Czekamy na wiosnę.
02.03.22r. Dla Babci Dziadka moc całusów.
28.02.2022r.
"Bal na 100 par".
06.02.2022r.
Pomagamy ptakom zimą. gdy na dworze śniegiem prószy ptaki szukają pożywienia. My wiemy jak należy im pomóc. Wiemy także, że do karmników należy sypać tylko ziarna.
01.02.2022. Bardzo lubimy pracować na PUS-ach i z Logico.

Zajęcia grupowe z dziećmi na temat „Klub Przyjaciół Dobrych Manier. Radzenie sobie ze złością i frustracją”, które poprowadziły panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 (psycholog i pedagog).

Naszym Kochanym Babciom i Dziadkom śpiewamy głośno 100 lat i życzymy dużo zdrowia!.

24.01.2022

W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność Covid-19, odwołujemy bal karnawałowy

z animatorami z Agencji Fotograficznej PREPUBLIKA.

W dniu 28 stycznia (piątek) bal poprowadzą nauczycielki.

03.01. 2022r. Zimo – czekamy na ciebie.

Doskonalimy umiejętności matematyczne: układamy rytmy, nazywamy i wycinamy figury geometryczne, poznajemy cyfry, kodujemy.

08.12.21 r. Nasze „aniołki”. My powoli wkraczamy w klimat Bożego Narodzenia.

07.12.21r. Przyszła zima biała, więc wyruszyliśmy na spacer. Podziwiamy uroki zimy.

01.12.2021r. Jesienny koncert w wykonaniu dzieci.

22.XI.21 r.

Oto jeż, mały zwierz. Czarne oczka, małe łapki i mnóstwo kolców – oto ja. Dzisiaj dzieci poznawały moje życie i zwyczaje. Dowiedziały się co lubię jeść i gdzie żyję. Rozmawiały także o tym że zapadam w sen zimowy do którego muszę się przygotować. Do zobaczenia wiosną.

10.11.2021r.

W tym dniu dzieci brały udział w akcji MEiN „Szkoła do Hymnu”. O godzinie 11.11 wspólnie odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”.

18.10.2021 r. Dzisiaj wybrały się dzieci do lasu. Zbierały kurki, borowiki. Muchomory omijały z daleka.

13.10.2021 r. Warzywa mają wiele witamin. Dzisiaj malowaliśmy farbami zdrową marchewkę.

04.10.2021 r.
Owoce lubimy nie tylko jeść. Dzisiaj wylepialiśmy je plasteliną.

30.09.2021 r.
Wszystkim naszym Chłopcom składamy serdeczne życzenia.

24.09.2021 r.
Spotkanie z garncarzem.

15.09.2021 r.
W naszej grupie same zuchy. Lubimy się bawić, ale praca i nauka nie są nam obce.