Programy i projekty edukacyjne, w których przedszkole uczestniczy

Rok szkolny 2022/2023

1. Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; organizator: GRUPA MASPEX Sp. z o.o.; realizacja w grupie I, II
2. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Co słonko widziało – na dziecięce kłopoty … Brzechwa”; realizacja w grupie I, II, IV, VI, VII
3. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”; realizacja w grupie III
4. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”; realizacja w grupie III
5. Program edukacyjny „Mali Wielcy Odkrywcy”; organizator: Fundacja PGNiG; realizacja w grupie III
6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025: Priorytet 3; realizacja w grupach I – VII


=