Ogłoszenia

Wyniki Miedzyprzedszkolnego Konkursu

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Pocztówka z Wakacji” został
rozstrzygnięty.

Organizatorzy konkursu: dyrektor Dorota Majewska, nauczyciele: Anna Sus, Anna Sławecka,
Justyna Gawryl, serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział i trud włożony w
przygotowanie prac konkursowych.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, spełniających wymogi formalne i techniczne,
Komisja Konkursowa przyznała 7 – nagród głównych /miejsca I, II i III w dwóch
kategoriach wiekowych/ oraz 2 wyróżnienia.
Autorom nagrodzonych prac gratulujemy!

Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą lub dostarczone do placówki.

W kategorii dzieci 3-4 letnich nagrody otrzymują:
I miejsce:

Basia Jankowska – Przedszkole nr 59 / nauczyciel: Katarzyna Wrótniak
Izabela Nowoszyńska – Przedszkole nr 64 / nauczyciel: Daria Fuszara
II miejsce:
Jakub Skubiszewski
– Przedszkole nr 52 / nauczyciel: Elżbieta Bałanda
III miejsce:
Izabela Malinowska
– Przedszkole nr 59 /nauczyciel: Edyta Ruszniak
Wyróżnienie:
Kacper Cygan
– Przedszkole nr 13 /nauczyciel: Agnieszka Zborowska

W kategorii dzieci 5 – 6 – letnich nagrody otrzymują:
I miejsce:
Lena Niedziałek
– Przedszkole nr 13 /nauczyciel: Barbara Zelent
II miejsce:
Rozalia Hałas
– Przedszkole nr 52 /nauczyciel: Kornelia Kachniarz
III miejsce:
Wanda Grabowska
– Przedszkole nr 52 /nauczyciel: Ewa Misztal
Wyróżnienie: Tymoteusz Cygan – Przedszkole nr 13 / nauczyciel: Anna Lato